środa, 23 maja 2018

Ostatnia aktualizacja:08:07:34 AM GMT

Lokalizacja: FUNDACJA

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA KULTURY PLASTER ŁÓDZKI

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA KULTURY PLASTER ŁÓDZKI

Numer KRS: 0000548795
NIP: 7282801498
REGON: 36103495300000

KONTO: BGŻ BNP PARIBAS 32 2030 0045 1110 0000 0404 6660

PREZES: MARCIN BAŁCZEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU: ARKADIUSZ FOCHTMAN

KONTAKT: KONTAKT@PLASTERLODZKI>PL

CELE:

- WSPIERANIE KULTURY W POLSCE I NA ŚWIECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ŁODZIĄ;
- WSPIERANIE TWÓRCÓW MŁODEGO POKOLENIA ZARÓWNO PROFESJONALNYCH JAK I AMATORÓW, W SZCZEGÓLNOSCI ZWIAZANYCH Z ŁODZIA;
- TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU TWÓRCZOSCI MŁODEGO POKOLENIA;
- WSPIERANIE WSZYSTKICH DZIEDZIN SZTUKI I WSZELKIEJ DZIAŁALNOSCI KULTURALNEJ;
- POBUDZANIE TWÓRCZEGO RUCHU W SRODOWISKACH NIEPROFESJONALNYCH TWÓRCÓW KULTURY;
- INICJOWANIE PRZESIEWZIEC SŁUZACYCH ROZWOJOWI KULTURY;
- WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH SŁUZACYCH POWSTAWANIU KULTURY I SZTUKI;
- PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW;
- PROMOCJA NOWYCH ZJAWISK W KULTURZE I NIEKONWENCJONALNYCH PRZEDSIEWZIEC ARTYSTYCZNYCH;
- POPULARYZACJA NOWYCH IDEI Z OBSZARU KULTURY I SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ;
- WSPIERANIE PROJEKTÓW NAUKOWYCH I BADAWCZYCH POSWIECONYCH ZAGADNIENIOM ZWIAZANYM Z NAUKAMI HUMANISTYCZNYMI I SZEROKO ROZUMIANA KULTURA;
- WSPIERANIE INICJATYW Z POGRANICZA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ;
- INICJOWANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY INTERDYSCYPLINARNEJ MIEDZY SRODOWISKAMI NAUKOWYMI I ARTYSTYCZNYMI.